ทาง iSOYA เราจึงเลือกถั่วเหลือง จากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นนำมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ที่เราได้เป็นสิขสิทธิ์เพียง 1 เดียว จนมาเป็น "แป้งถั่วเหลือง" ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อยไร้กลิ่น และสมารถนำมาประกอบอาหารได้กลากหลายเมนู ที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากฮอกไกโด มีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ สูงต่ำ ต่างกันเกือบ 60 องศาเซลเซียส (ร้อนสุด 30 องศา , หนาวสุด -30 องศา) ผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกในพื้นที่ฮอกไกโดจึงเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมาก อีกทั้งเรายังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุ่นในการดึงกลิ่นฉุนจากถั่วเหลืองออก โดยลิขสิทธิ์เพียงเจ้าเดียวในประเทศญี่นปุ่น จึงทำให้ถั่วของเรามีความพิเศษ "มีคุณค่า อร่อยไร้กลิ่น"

isoyabrand
farm2-920x592
isoyabrand
isoyabrand
farm-920x592

ลูกค้าของเรา